Siyonist Yaşam Kılavuzu

Paylaş

SİYONİZME BAKAN BÜYÜK PENCERE

TORUNUNU NASIL EĞİTİRSİN?

2009 İran yapımı, Türkçeye ‘Cumartesi Avcısı’ olarak çevrilen ‘Saturday Hunter’ anti-siyonist senaryosu ile dikkat çeken bir film. Senaristliğini ve yönetmenliğini Parviz Sheykhtadi’nin yaptığı filmin başrollerinde Ali Nassirian (Dede) ve Mohammad Javad Jafarpour (Benyamin) rol alıyor. Film Amerika’dan Filistin’e, dedesinin yanına annesiyle gelen Benyamin’in, dedesi tarafından Siyonist olarak yetiştirilme sürecini konu ediniyor. Filmin her bir sahnesinde Siyonizm’in temelini oluşturan düşünceler ve filler ya direkt ya da sembollerle anlatılıyor.

Film ilk sahnesinde dedenin ötesinde Siyonizm’in zihin dünyasına ilişkin bir ipucu veren diyalogla başlıyor: Benyamin’in: “Anne bak burada bile gökyüzü mavi” sözüne karşılık annesi, küçümseyen bir ifadeyle Siyonizm’in temelindeki ayrıcalık ve üstünlük ilkesine bir gönderme yaparak dedesinin farklı bir renk zannettiğini söylüyor.

Filmde Siyonistlerin neden cinayet işlediği ve zihinlerinde hangi amaçları geliştirerek hareket ettikleri sorusuna açıklık getirmek için Siyonizm düşüncesi görüntüye aktarılmaya çalışılmış ve isimlerden karakterlere ve mekâna kadar birçok unsur amaca uygun olarak seçilmiş. Kuran’da olumsuz olarak nitelendirilen kavramların (müstekbir, tağut vb.)  neredeyse hepsi dedenin karakterinde hayat buluyor, ayrıca ortaya koymuş olduğu profilde de Siyonizm’e birçok gönderme yapılıyor; dedenin saç renginin turuncu oluşu bize bir dönem Siyonist yerleşimcilerin geri çekilmesi kararına karşı başlatılan “turuncu fırtına” hareketini hatırlatıyor ve Benyamin’in de saç renginin turuncu olması bu düşünceyi sürdüren nesilleri temsil ediyor. Yine dedenin gözünün kör olmasına karşın tabiri caizse gözünden hiçbir şeyin kaçmıyor olmasında da Kuran’da da birçok ayette geçen,  -Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır. En büyük azap onlarındır.(Bakara, 7)- gözlerinde perde bulunan ve hakkı göremeyen Yahudiler temsili edilmiş. Benyamin ismi de rastgele seçilmiş değil. Sağ kol anlamına gelen Benyamin; dedesinin sağ kolu, temsilcisi, ilerideki varisidir.

Benyamin’in eğitimi öncelikle dini ritüellerle başlıyor; dua etmek, Tevrat’ı okumak, ibadetler vs. Buraya kadar her şey normal gibi ilerlerken dedesinin gözetiminde, Benyamin’i elinde tüfekle hedefleri vurmaya çalışırken görüyoruz ve her nedense hedef tahtalarının şekilleri kadın, çocuk ve yaşlı… Burada fıtratın ve vicdanın itirazını duyuyoruz; Benyamin bunu yapmak istemediğini söylüyor ama dedesi; ‘Önemli olan Tanrı’nın memnun olması’ diyerek iyi bir iş yaptığı ve Tanrı’nın bunu istediği şeklinde telkinlerde bulunuyor.

Filmin ismine konu olan cumartesi yasağı konusuna gelecek olursak; Kuran’ı Kerim’de cumartesi yasağı ve bu yasağı çiğneyen Yahudiler şöyle anlatılır: ‘Andolsun sizden cumartesi (günü)  yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. “İşte Biz onlara aşağılık maymunlar olun” dedik.’ (Bakara-65).  ‘Bir de onlara deniz kıyısındaki şehri(n uğradığı sonucu) sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğneyerek haddi aşmışlardı.’Cumartesi günü iş yapma yasağına uyduklarında’ balıkları onlara açıktan akın akın geliyor, ‘cumartesi günü iş yapma yasağına uymadıklarında’ ise gelmiyorlardı. İşte Biz fıska sapmaları dolayısıyla onları böyle imtihan ediyorduk.’(A’raf-163). Filmde de Filistinlilere saldıran Siyonistlerin Müslümanlar için kutsal sayılan günleri gözetmek bir yana kendi kutsallarını ve yasaklarını çiğneyerek işlediği cinayetlere dikkat çekilmiş ve Kuran’da da anlatıldığı üzere bu zihniyetin çağlar boyu devam ettiği ve değişmediği anlatılmıştır. Dedesinin diretmelerine karşı eğitimlerde sürekli, insanları öldürmek istemeyen ve karşı sorular soran Benyamin’e ise cevap hazırdır: “Sadece Yahudileri öldürmek yasaktır.”

Antisemitik eleştirilere karşın filmin antisiyonist olmasına özen gösterilmiş ve bu bağlamda sadece Müslüman ve Hıristiyanlar değil, Yahudilerin de Siyonist zulmünden nasibini aldığı filmde işlenen konular arasındadır.

Filmde Siyonistlerin Tevrat’ı tahrip etmeleri de izleyiciye aktarılmış önemli bir nokta. ‘Vay haline o kimselerin ki, Kitab’ı elleriyle yazıp, Onu az bir paraya satabilmek için, “Bu Allah katındandır” derler…’(Bakara-79) dedesi Benyamin’in eğitiminde bu hususu atlamamaktadır ve kendisinden sonra yerine geçtiğinde bunu sürdürmesi için işin püf noktalarını öğretmektedir. Dedesi kendini peygamber olarak görmekte ve kendisinin vahiy aldığını, hatta daha ileriye giderek Tanrı ile beraber ayetleri belirlediklerini söylemektedir. İlginçtir, vahyi aldığını söylediği yer sesinin yankı ile kendisine döndüğü küçük bir alandır ki burada kendi nefsini ilah edinenler tasvir edilmektedir. Sahnenin çekildiği mekân bir mahzeni andırmaktadır ve her bir işçi ayrı bir iş için çalışmaktadır. En önemli görev eskitme yapanlara aittir. Değiştirilen metinleri kabul etmeyen olursa eski kitabe görünümü verilmiş kitaplarla bunlara sahte deliller getirilmektedir.  Tüm bunları gösterdikten sonra dedesinin Benyamin’e söylediği söz Siyonizm’in nesli ifsad etmede izlediği yöntemi ortaya koyuyor; ‘Onların erkeklerini kadın, kadınlarını erkek yapacaksın böylece soyları tükenecek.’

Tüm bunlar yaşanırken olayların şokuyla sağlıklı düşünemeyen sürekli çelişki içinde kalan Benyamin, dedesinin haklı olup olmadığını görmek için kurtardığı küçük Filistinliyi inceliyor, ama yine de tamamen tatmin olamıyor. Bir süre sonra tüm bunların sorumlusu olarak Müslümanları görerek Siyonizm’in psikolojisini ve çarpık mantığını bizlere sunuyor. İşte bu aşamada eğitim en zorlu kısmını geçmiş oluyor ve geriye bu sorumluları ortadan kaldırmak kalıyor.

Filmin son sahnesinde su içinde yüzen Tevrat, Siyonizm için sadece bir araç olduğunu ve işi bitince çok da önemsenmediğini seyirciye anlatıyor. Dedenin son öğütleri ise Siyonizm’in ikiyüzlülüğünü ve sinsiliğini bizlere vurguluyor.

Film çok fazla özel efektlere ihtiyaç duyulmadan İran filmlerinin her zamanki sadeliği ile konuyu başarılı bir şekilde işlemiştir. Siyonizm’in zihniyetini anlamak ve görmek isteyen biri için gayet ideal bir film…


Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir