Kültür Emperyalizmi

Bilinç Yarılması

Doğu-İslam toplumların bugünkü hâl-i pür melâli, zorunlu olan ile olmayanı ayırt... Devamı

Kültürel Emperyalizm

“Ülkeler arasındaki sınırları aşan toplumsal, politik ve ekonomik bağlar, her bir ülkede... Devamı

Yüksel Kanar ile Oryantalizm Üzerine Röportaj

Oryantalizm “doğu bilimi” olarak tanımlanıyor, medya ayağıyla yani sahadaki... Devamı

Kültürel Hegemonya Ve Hallyu

Anahtar kavramlar: Güney Kore, kültür, kültür emperyalizmi, hegemonya, popüler kültür,... Devamı

Modanın Özgürleştirdiği(!) İnsan Şimdi De Onun Kölesi Oldu

İnsanı özgürleştirme ve bireyin kendini daha değerli kılma vaadi ile insanlığı kendi... Devamı

Dağılmış Benlikler Arasında Öz Benliğe Ulaşma Çabası: Hayalin Sonu

21. yy. tüm görkemine rağmen bir endişe çağı. Endüstri çağından bu yana insanlığa her... Devamı

Yiyeceğin Küreselleşme Serüveni: Fast Food

1900’lü yılların başlarında Henry Ford’un üretim bandı üzerinde seri bir şekilde araba... Devamı