Mehdi Ağaoğlu

Yorumun Metafizik Temelleri Üzerine

Giriş Geçmişin sürekli etkililiği veya yaşayan gelenek noktayı nazarından bakıldıkta... Devamı

İslam Düşüncesi’ni Anlamanın İmkânı Üzerine Bir Soruşturma

Bir galat-ı meşhur olarak İslam Düşüncesi tabiri İslam’a izafe edilen bir düşünce... Devamı

İnsan Doğası Üzerine Düşünmek

İnsan Doğası Üzerine Düşünmek İnsan doğası (fıtrat) kavramı, tarihte olduğu gibi... Devamı

Bilinç Yarılması

Doğu-İslam toplumların bugünkü hâl-i pür melâli, zorunlu olan ile olmayanı ayırt... Devamı

Adalet Merkezli Siyaset Tasavvuru Mümkün Mü?

İslam siyaset felsefesi tartışmalarında sıklıkla siyasal iktidara odaklanılmış, kimin ve... Devamı

Adalet Teorisine Giriş

Adalet kavramı ve idesi tarih boyunca birçok düşünürün ilgisini çekmiştir. Adalet kabaca:... Devamı

İnsana Dair

Yokluk yarılmış (fatr), Allah’ın takdiriyle (kader) beşer tekâmül sürecine girmiştir.... Devamı

Ontolojik Olarak Şer-Günah İlişkisi

İyi veya kötü olarak adlandırdığımız şeyler vardır.  Kaçınılmaz olarak her... Devamı

Mübarek ve Mukaddes Şehir Kudüs

Kudüs bilincini kuşanmayan bir Müslümanın ne İslam âlemine ne insanlığa ne de yarınlara... Devamı